Перейти к публикации
Ricard

Archiv literaturi po metaloobrabotke

Рекомендованные сообщения

Beleckij D. G Spravochnik tokarja-universala

Fototravlenie.M.JAgol'nik ( vyderzhka iz stat'i)

Granovskij G.I. Rezanie metallov

Grudev A. P., Mashkin L. F., Hanin M. I. Tehnologija prokatnogo proizvodstva

Enciklopedija mashinostroenija. Tom 1 - Materialy

Korolev B.I. Osnovy vakuumnoj tehniki. GosenergoIzdat 1957

L.I. Tuchinskij Kompozicionnye materialy, poluchaemye metodom propitki

Lahtin M. Termicheskaja obrabotka v mashinostroenii Spravochnik

Ljamin I. V. Hudozhestvennaja obrabotka metallov

N.Locmanov Rukovodstvo po pajke metallov

Naerman M. S. Spravochnik molodogo shlifovshchika

Nojman A., Rihter E. Svarka, pajka, sklejka i rezka metallov i plastmass

S. V. Uhin Kuznechnoe delo

Semenova I.V. Korrozija i zashchita ot korrozii

Supersplavy II ZHaroprochnye materialy dlja ajerokosmicheskih i promyshlennyh jenergoustanovok

Tri otryvka iz knigi Terzuoly pro linejnye zamki

V.I.Lajner, N.T.Kudrjavcev Osnovy gal'vanostegii

V.JE.Push, V.G.Beljaev. Metallorezhuwie stanki (Uchebnik)

V.P.ZHed', G.V.Borovskij Rezhuwie instrumenty

V.SHmakov - Kuznica v sovremennom hozjajstve. Proizvodstvennoe izdanie

Zolotorevskii V.S. Mehanicheskie svojstva metallov (Uchebnik dlja vuzov).djvu

ZHukov A.A., Luzhnikov L.P., Dynkina S.JA. Mashinostroitel'nye materialy Karmannyj spravochnik.djvu

Veselovskij S. I. Razrezka materialov.djvu

Vansovskaja K.M. Metallicheskie pokrytija nanesennye himicheskim sposobom.djvu

V.A.Averkin Elektroliticheskoe osazhdenie splavov.djvu

Trowenko V.T. Soprotivlenie ustalosti metallov i splavov.djvu

Tim MakKrajt Prakticheskoe litjo. Rukovodstvo dlja masterskoj..djvu

Tim MakKrajt 12 tehnik raboty po metallu.pdf

Tehnika hudozhestvennoj emali, chekanki i kovki.pdf

Sudzuki K., Hudzimori H. Amorfnye metally (Perevod s japonskogo).djvu

Strelov K.K., Mamykin P.S. Tehnologija ogneuporov[1978].djvu

Statja V.Klenkina i M.Saidahunova iz zhurnala Klinok (Ukraina).djvu

Shljamnev_A.P.Korrozionnostoikie_Zharostojjkie_i_Vysokoprochnye_stali_i_Splavi.d

jvu

Sadakov G.A. Gal'vanoplastika.djvu

S.V. Uhin Hudozhestvennoe lit'jo.djvu

Romanovskij V.P. Spravochnik po holodnoj shtampovke.djvu

Rodin P.R. Metallorezhushchie instrumenty.djvu

Risss_M.A.ProizvodstvoFerrosplavov.djvu

Popov S. A. Zatochka rezhuwego instrumenta.djvu

Pliner JU.L., Ignatenko G.F. Metallurgija hroma.djv

Petrunin I.E. Spravochnik po pajke.djvu

Petcol'd A., Pjoshmann G Emal' i emalirovanie (Per. s nemeckogo).djvu

Panov V.S. Tehnologija i svojstva spechennyh tverdyh splavov i izdelij iz nih.djvu

Panov V.S. CHuvilin A.M.Tehnologija i svojstva spechennyh tverdyh splavov i izdelij iz nih.djvu

P.N.Orlov Kratkij spravochnik metallista.djvu

Osnovy svarochnogo dela Uchebnik dlja stroit. spec. tehnikumov.djvu

Mel'nikov P.S. Spravochnik po gal'vanopokrytijam v mashinostroenii.djvu

Maslennikov S.B. ZHaroprochnye stali i splavy.djvu

Malahov A. I. Osnovy metallovedenija i teorii korrozii.djvu

Maksimihin M.A. Pajka metallov v priborostroenii.djvu

Makienko N. I. Prakticheskie raboty po slesarnomu delu.djvu

M.Bekkert, H.Klemm Sposoby metallograficheskogo travlenija.djvu

Linchevskij B.V. Metallurgija chernyh metallov (Uchebnik dlja tehnikumov).djvu

Libenson_G.A.SozdaniePoroskovihIzdelii.djvu

Leon Sell Slesarnoe delo v voprosah i otvetah.djvu

Laman N.K. Razvitie tehniki obrabotki metallov davleniem.djvu

Kuznec svobodnoj kovki.djvu

Kosmachev I. G. Karmannyj spravochnik tehnologa-instrumental'wika.djvu

Kortes A.R. Svarka, rezka, pajka metallov.djvu

Korostelev P.P. Himicheskij analiz v metallurgii (Ucheb. posobie dlja SPTU).djvu

Konstrukcionnye materialy. Karmannyj spravochnik.djvu

Kiffer R. Tverdye splavy.djvu

Kamenichnyj I. S. Sputnik termista.djvu

JUsipov Z.I. Ruchnaja kovka. Ucheb. dlja PTU.djvu

JUm-Rozeri V. Vvedenie v fizicheskoe metallovedenie.djvu

JElvell V.T., Vud D.F. Analiz novyh metallov.djvu

JAgodin G.A. Tehnologija redkih metallov v atomnoj tehnike.djvu

I.E.Petrunin Kratkij spravochnik pajalshchika.djvu

Hramcov N.V Metally i svarka (lekcionnyj kurs) Uchebnoe posobie.doc

Gurevich JU.G. Anciferov V.N. Bulanov V.JA. Ivashko A.G. Termokineticheskie i izotermicheskie diagrammy poroshkovyh stalej.djvu

Gurevich JU. G. Zagadka bulatnogo uzora.pdf

Grigor'ev A.K., Kodzhaspirov G.E.Termomehanicheskoe uprochnenie stali v zagotovitel'nom proizvodstve.djvu

Goldstein_M.I.SpezialnieStali.djvu

Gempel.K.A. Spravochnik po redkim metallam.djvu

Firger I.V. Termicheskaja obrabotka splavov. Spravochnik.djvu

Fedotov A.I., Ulanovskij O.O. Gravernoe delo.djvu

Danilevskij V. V Spravochnik molodogo mashinostroitelja.djvu

Cyganov_A.S.__proizvodstvo_vtorichnykh_cvetnykh_metallov_i_splavov.djvu

CHermenskij O.N., Fedotov N.N. Podshipniki kachenija Spravochnik-katalog.djvu

CHeban V.A. Samodel'nye stanki i instrumenty.djvu

Borodulin_G.M.NerzaveushajaStal.djvu

Borisoglebskij JU.V. Metallurgija aljuminija.djvu

Boravskij V.A. Poleznye sovety masteru.2001.djvu

Bolton U. Konstrukcionnye materialy metally, splavy, polimery, keramika, kompozity.djvu

Belen'kij M. A. Elektroosazhdenie metallicheskih pokrytij.djvu

Baranovskij JU.V. Rezhimy rezanija metallov. Spravochnik.djvu

Babich B.N. i dr. Metallicheskie poroshki i poroshkovye materialy. Spravochnik.djvu

Averkiev JU.A., Averkiev A.JU. Tehnologija holodnoj shtampovki.djvu

Artinger_I.InstrumentalnieStali I Ich Termicheskaja Obrabotka.djvu

Alkacev M.I. Processy cementacii v cvetnoj metallurgii.djvu

A.S. Zubchenko, M.M. Koloskov, JU.V. Kashirskij i dr. Marochnik stalej i splavov. Izdanie 2.djvu

A.P.Belousov Proektirovanie stanochnyh prisposoblenij.djvu

A.M.JAmpol'skij Gal'vanotehnika.djvu

CHatterdzhi-Fisher R.. Ejzell F.-V, i dr. Azotirovanie i karbonitrirovanie.djvu

 

 

Tut chastiami:

 

http://rapidshare.com/files/83932683/KnigiProMetal.part1.rar

http://rapidshare.com/files/83937178/KnigiProMetal.part2.rar

http://rapidshare.com/files/83941944/KnigiProMetal.part3.rar

http://rapidshare.com/files/83947899/KnigiProMetal.part4.rar

http://rapidshare.com/files/83953399/KnigiProMetal.part5.rar

http://rapidshare.com/files/83919962/KnigiProMetal.part6.rar

http://rapidshare.com/files/83924578/KnigiProMetal.part7.rar

http://rapidshare.com/files/83927292/KnigiProMetal.part8.rar

 

Tut vsio:

 

http://jundar.net/airguns/metalai/KnigiProMetal.zip

 

p.s. Ja ne iz Rasiji potomu s gramatikoj i kirilicej slabo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.translit.ru/

 

Белецкий Д. Г Справочник токаря-универсала

Фототравление.М.Ягольник ( выдержка из статьи)

Грановский Г.И. Резание металлов

Грудев А. П., Машкин Л. Ф., Ханин М. И. Технология прокатного производства

Енциклопедия машиностроения. Том 1 - Материалы

Королев Б.И. Основы вакуумной техники. ГосенергоИздат 1957

Л.И. Тучинский Композиционные материалы, получаемые методом пропитки

Лахтин М. Термическая обработка в машиностроении Справочник

Лямин И. В. Художественная обработка металлов

Н.Лоцманов Руководство по пайке металлов

Наерман М. С. Справочник молодого шлифовшчика

Нойман А., Рихтер Е. Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс

С. В. Ухин Кузнечное дело

Семенова И.В. Коррозия и зашчита от коррозии

Суперсплавы ИИ Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок

Три отрывка из книги Терзуолы про линейные замки

В.И.Лайнер, Н.Т.Кудрявцев Основы гальваностегии

В.Э.Пуш, В.Г.Беляев. Металлорежущие станки (Учебник)

В.П.Жедь, Г.В.Боровский Режущие инструменты

В.Шмаков - Кузница в современном хозяйстве. Производственное издание

Золоторевскии В.С. Механические свойства металлов (Учебник для вузов).дйву

Жуков А.А., Лужников Л.П., Дынкина С.Я. Машиностроительные материалы Карманный справочник.дйву

Веселовский С. И. Разрезка материалов.дйву

Вансовская К.М. Металлические покрытия нанесенные химическим способом.дйву

В.А.Аверкин Електролитическое осаждение сплавов.дйву

Трощенко В.Т. Сопротивление усталости металлов и сплавов.дйву

Тим МакКрайт Практическое литё. Руководство для мастерской..дйву

Тим МакКрайт 12 техник работы по металлу.пдф

Техника художественной емали, чеканки и ковки.пдф

Судзуки К., Худзимори Х. Аморфные металлы (Перевод с японского).дйву

Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров[1978].дйву

Статя В.Кленкина и М.Саидахунова из журнала Клинок (Украина).дйву

Шлямнев_А.П.Коррозионностоикие_Жаростоййкие_и_Высокопрочные_стали_и_Сплави.д

йву

Садаков Г.А. Гальванопластика.дйву

С.В. Ухин Художественное литьё.дйву

Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке.дйву

Родин П.Р. Металлорежушчие инструменты.дйву

Риссс_М.А.ПроизводствоФерросплавов.дйву

Попов С. А. Заточка режущего инструмента.дйву

Плинер Ю.Л., Игнатенко Г.Ф. Металлургия хрома.дйв

Петрунин И.Е. Справочник по пайке.дйву

Петцольд А., Пёшманн Г Емаль и емалирование (Пер. с немецкого).дйву

Панов В.С. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них.дйву

Панов В.С. Чувилин А.М.Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них.дйву

П.Н.Орлов Краткий справочник металлиста.дйву

Основы сварочного дела Учебник для строит. спец. техникумов.дйву

Мельников П.С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении.дйву

Масленников С.Б. Жаропрочные стали и сплавы.дйву

Малахов А. И. Основы металловедения и теории коррозии.дйву

Максимихин М.А. Пайка металлов в приборостроении.дйву

Макиенко Н. И. Практические работы по слесарному делу.дйву

М.Беккерт, Х.Клемм Способы металлографического травления.дйву

Линчевский Б.В. Металлургия черных металлов (Учебник для техникумов).дйву

Либенсон_Г.А.СозданиеПоросковихИзделии.дйву

Леон Селл Слесарное дело в вопросах и ответах.дйву

Ламан Н.К. Развитие техники обработки металлов давлением.дйву

Кузнец свободной ковки.дйву

Космачев И. Г. Карманный справочник технолога-инструментальщика.дйву

Кортес А.Р. Сварка, резка, пайка металлов.дйву

Коростелев П.П. Химический анализ в металлургии (Учеб. пособие для СПТУ).дйву

Конструкционные материалы. Карманный справочник.дйву

Киффер Р. Твердые сплавы.дйву

Каменичный И. С. Спутник термиста.дйву

Юсипов З.И. Ручная ковка. Учеб. для ПТУ.дйву

Юм-Розери В. Введение в физическое металловедение.дйву

Элвелл В.Т., Вуд Д.Ф. Анализ новых металлов.дйву

Ягодин Г.А. Технология редких металлов в атомной технике.дйву

И.Е.Петрунин Краткий справочник паялшчика.дйву

Храмцов Н.В Металлы и сварка (лекционный курс) Учебное пособие.доц

Гуревич Ю.Г. Анциферов В.Н. Буланов В.Я. Ивашко А.Г. Термокинетические и изотермические диаграммы порошковых сталей.дйву

Гуревич Ю. Г. Загадка булатного узора.пдф

Григорьев А.К., Коджаспиров Г.Е.Термомеханическое упрочнение стали в заготовительном производстве.дйву

Голдстеин_М.И.СпезиалниеСтали.дйву

Гемпел.К.А. Справочник по редким металлам.дйву

Фиргер И.В. Термическая обработка сплавов. Справочник.дйву

Федотов А.И., Улановский О.О. Граверное дело.дйву

Данилевский В. В Справочник молодого машиностроителя.дйву

Цыганов_А.С.__производство_вторичныкх_цветныкх_металлов_и_сплавов.дйву

Черменский О.Н., Федотов Н.Н. Подшипники качения Справочник-каталог.дйву

Чебан В.А. Самодельные станки и инструменты.дйву

Бородулин_Г.М.НерзавеушаяСтал.дйву

Борисоглебский Ю.В. Металлургия алюминия.дйву

Боравский В.А. Полезные советы мастеру.2001.дйву

Болтон У. Конструкционные материалы металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты.дйву

Беленький М. А. Електроосаждение металлических покрытий.дйву

Барановский Ю.В. Режимы резания металлов. Справочник.дйву

Бабич Б.Н. и др. Металлические порошки и порошковые материалы. Справочник.дйву

Аверкиев Ю.А., Аверкиев А.Ю. Технология холодной штамповки.дйву

Артингер_И.ИнструменталниеСтали И Ич Термическая Обработка.дйву

Алкацев М.И. Процессы цементации в цветной металлургии.дйву

А.С. Зубченко, М.М. Колосков, Ю.В. Каширский и др. Марочник сталей и сплавов. Издание 2.дйву

А.П.Белоусов Проектирование станочных приспособлений.дйву

А.М.Ямпольский Гальванотехника.дйву

Чаттерджи-Фишер Р.. Ейзелл Ф.-В, и др. Азотирование и карбонитрирование.дйву

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скачайте кто-нить, у кого линк быстрый.. У меня еле тянет :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так это практически всё из инета

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
так это практически всё из инета

 

 

Na Litovskam Airgunerovskom forume nashol, naverniaka iz interneta

Sebe vsio perekacial, esli kamu nado magu na FTP kinut

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, там треть со штампиком chipmaker.ru ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Mne napominaet komerceskij CD,

A pro tret nemogu sporit :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ricard, в любом случае - спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Скачайте кто-нить, у кого линк быстрый.. У меня еле тянет :(

У меня скачалось

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


×